Járvány, háború, üres városi kassza, infláció, hiányzó áruk a polcokról. Ha azt hiszi a kedves olvasó, hogy egy 2022-ről szóló írást kezdett el böngészni, akkor el kell, hogy szomorítsam. Fellapozva az 1919 decemberi helyi újságokat, hátborzongatóan hasonló problémákról olvashatunk, sőt… Ha azt hisszük, hogy rossz évünk volt, érdemes visszamenni közel egy évszázadot az időben. Így ezt a kis beszámolót kifejezetten ajánlom azoknak, akik egy Facebook-profil mögé bújva minden létező városi ügyben a hibát, vagy éppen a felelőst keresik. Tanulságos sorok következnek.

A miskolci kiadású Reggeli Hírlap 1919. december 25-i számának címlapja

A miskolci kiadású Reggeli Hírlap 1919. december 25-i számának címlapja

Az 1919-es esztendő szomorú eseményekkel teli időszak volt a város életében. A vesztes világháború okozta sokkból nehezen ocsúdott fel az ország, amely gazdasági válság, egyben belpolitikai csatározások színtere lett, ebből pedig Miskolc sem maradt ki. Előbb Károlyi Mihály „polgári demokratikus forradalmát”, majd a Tanácsköztársaság hatalomátvételét is különösebb ellenállás nélkül fogadta el a város vezetősége, óvva a lakosságot az esetleges következményektől. Ezekben a zűrzavaros hetekben, hónapokban nem voltak könnyűek a mindennapok sem. Az ekkor Európa-szerte tomboló spanyolnátha járvány Miskolcot is elérte. A több hullámban érkező kór az egyre állandósuló élelmiszerhiány következtében legyengült lakosság körében könnyen terjedt, a halálos áldozatok száma százas nagyságrendre tehető. És sajnos, ez még nem minden.

A város geopolitikai helyzetéből adódóan előbb cseh (május 2-20.), majd román (augusztus 4. – november 16.) megszállás alá került. Utóbbi mértékének illusztrálására érdemes a város polgármesterének, Dr. Szentpáli Istvánnak a szavait felidézni, aki a románok kivonulásának másnapján így szólt a városi tanácshoz:


„A várost és a megyét olyan mértékben fosztották ki a románok, hogy évtizedekre lesz szükség, amíg ismét helyre tudunk állani.”


December 2-án érkezett meg a városba a magyar nemzeti hadsereg, így a város viszonylagos nyugalomban készülhetett az ünnepekre. Azért, hogy megtudhassuk, mégis hogyan telt a karácsony 1919-ben Miskolcon, érdemes fellapoznunk a város egykori vezető napilapját, a Reggeli Hírlapot.

A fent leírtakat figyelembe véve talán nem is csoda, hogy a közelgő ünnep kevésbé kapott teret a lap december 24-i számában. Csupán egy rövid hír jelent meg a szociális misszió tevékenységéről, eszerint a misszió „karácsony táján felkeresi, felkutatja azokat az uri szegényeket, akik bár nehéz anyagi körülményekkel küzdenek, nyomorognak, restelnek kérni s ott jelentkezni, ahol alamizsnákat osztanak.” A misszió adományait pénz és élelmiszer formájában a Horváth utcában lehetett átvenni.

A lap a különböző bel- és külpolitikai hírek mellett több helyi ügyről is beszámolt, amiből érdemes szemezgetni. Tekintélyes beszámoló olvasható a városi polgárőrség ideiglenes megszüntetéséről. A polgárőrség hat századának ünnepélyes keretek között köszönték meg a vármegyeházán, hogy az azt megelőző öt hétben „a legnehezebb körülmények között segédkezett a város közrendjének, vagyon- és személybiztonságának fenntartásában.” Szokatlanul erős hangvételű cikk olvasható a belváros állapotáról Miskolcz, a rendetlenség városa címmel. Ebben a szerző beszámol a városban tett sétájáról, ahol a hidak borzasztó állapotban vannak, az utcák szemetesek, sárosak, ahol kevés az aszfaltozott út, a közkedvelt városi pihenőhelyként bemutatott Avas elhanyagolt, míg a


“Búza tér és a Tetemvár környéke „inkább illik Krasznojarszkba vagy Nizsnij-Nowgorodba, mint Magyarországba.”


Mindemellett a lap beszámol a cukor- és lisztellátás (ez is ismerős, ugye?) problémáiról is, ahogy informálja arról is a lakosságot, hogy a vasúti személyszállítás január 3-ig, a villamos közlekedés – hogy a dolgozók a szeretteik körében tölthessék a szentestét – este 7 órától szünetel. Hogy némi öröm legyen az ürömben, arról Bakos Kálmán, az Abbázia-pincze tulajdonosa gondoskodott, aki újborát – tekintettel az ünnepekre – csak 20 koronáért adta.

A Rudolf-laktanyabán állomásoztak ekkor az erdélyi, dunántúli és borsodi katonák

A Rudolf-laktanyabán állomásoztak ekkor az erdélyi, dunántúli és borsodi katonák

A Reggeli Hírlap december 25-i, ünnepi száma némileg több helyet szentelt a karácsonynak. A lap többek között a szibériai hadifoglyok javára való adakozásra hívja fel a figyelmet, amelyet a város több pontján elhelyezett urnákban lehet megtenni. A gyűjtés apropóján szépségversenyt is rendeztek, ahol a szavazólapok, valamint „művészi propaganda” ábrázolások megvásárlásával lehetett adományozni. A „zenés-sétával” egybekötött rendezvényen a Pannónia előtt Geszti Jenő zenekara, míg a Városház téren a vasgyári zenekar játszott. Szintén ebben a számban olvashatunk arról – a miniszterelnök, Huszár Károly karácsonyi nyilatkozata mellett –, hogy a Rudolf-laktanyában állomásozó erdélyi, dunántúli és borsodi katonák részére karácsonyfát állítottak „Miskolcz város lelkes honleányai”, míg a csapatkórházban, a tüzérlaktanyában hasonló ünnepélyek voltak, ahol az adományozóknak hála minden katona kapott ajándékot, dohányt és bort, amelyet a honvédek „lelkes éljenzéssel fogadtak”. És ha már honvédek:


“a Hatodik karácsony című cikkben arról olvashatunk, hogy a miskolciak háziezrede, a 10-es honvédek az elmúlt öt karácsonyukból négyet a fronton töltöttek, míg 1918 karácsonya „sötét, aggodalmakkal teli karácsony” volt, amikor már csak idő kérdése volt, hogy a csehek mikor érnek el Miskolcig. A cikk írója remélte, hogy a hatodik karácsony békességben telik, hogy „ez az utolsó fekete karácsony”, amit felvált immáron a lelkek nyugalmának fehér karácsonya.


Érdekesség, hogy az ünnepi szám Jézus című vezércikkének egy része nem ment át a cenzúrán, így a címlap csonka maradt. Mintha előrevetített volna valamit, ami majd’ öt hónappal később be is következett… Így száz év távlatából is tiszteletteljes főhajtás jár azoknak, akik ezekben a vészterhes időkben védték a hazát és benne Miskolcot, ahogy nagyrabecsülésem fejezem ki az adományozók, a polgárőrök, a „honleányok” és mindazok felé, akik valamilyen módon hozzájárultak ahhoz, hogy ma ebben a gyönyörű városban élhetünk. Én is csak reménykedem abban, hogy a számunkra is mihamarabb eljön a “hatodik karácsony”.

Áldott, meghitt, békés ünnepeket, Miskolc!